Fysioterapia
Fysioterapiassa tutkitaan ja hoidetaan tuki-ja liikuntaelimistön toimintahäiriöitä
Lue lisää
OMT-fysioterapia
Ortopedinen manuaalinen terapia on fysioterapian erikoisala
Lue lisää
Kelan vaikeavammaisten avofysioterapia
Kelan kuntoutus, jossa kuntoutujan etuudet maksaa Kela
Lue lisää
Terapeuttinen harjoittelu
Yksilöllisesti ohjattua harjoittelua
Lue lisää
Lomakkeet
Esitäytä seuraavat lomakkeet ja tuo mukanasi fysioterapiaan
Lue lisää
sisasivu yla
   

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Fysioterapian tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuntoutujan liikkumis- sekä työ- ja toimintakykyä ja turvata kehitysmahdollisuudet niin, että kuntoutuja kykenee toimimaan elinympäristössään ja selviytymään jokapäiväisen elämänsä vaatimuksista optimaalisen liikkumis- ja toimintakyvyn mukaisesti.

Fysioterapian yksilölliset tavoitteet määritellään kuntoutujan iän ja voimavarojen sekä ongelmien laadun ja vaikeuden perusteella yhteistyössä kuntoutujan kanssa ja mahdollisuuksien mukaan hänen omaistensa/läheistensä kanssa sekä yhteistyöterapeuttien/hoidosta vastaavan tahon kanssa, kuntoutujan niin halutessaan.

   

Fysioterapiaa toteutetaan hoidosta vastaavan tahon laatiman kuntoutussuunnitelman ja Kelan kuntoutuspäätösten mukaisesti. Kotikäyntejä järjestetään tarvittaessa, jos niistä on maininta kuntoutuspäätöksessä. Käytössämme ovat Kelan hyväksymät liikkumis- ja toimintakykyä mittaavat testit ja mittarit. Säännöllisellä lisäkoulutuksella turvaamme ja kehitämme henkilöstön ammattitaitoa.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteutus perustuu Kelan  avoterapiastandardiin, joka on luettavissa Kelan nettisivuilta sekä hoitolaitoksessamme.

            jumppari
sisasivu yla
   

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Fysioterapian tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuntoutujan liikkumis- sekä työ- ja toimintakykyä ja turvata kehitysmahdollisuudet niin, että kuntoutuja kykenee toimimaan elinympäristössään ja selviytymään jokapäiväisen elämänsä vaatimuksista optimaalisen liikkumis- ja toimintakyvyn mukaisesti.

Fysioterapian yksilölliset tavoitteet määritellään kuntoutujan iän ja voimavarojen sekä ongelmien laadun ja vaikeuden perusteella yhteistyössä kuntoutujan kanssa ja mahdollisuuksien mukaan hänen omaistensa/läheistensä kanssa sekä yhteistyöterapeuttien/hoidosta vastaavan tahon kanssa, kuntoutujan niin halutessaan.

   

Fysioterapiaa toteutetaan hoidosta vastaavan tahon laatiman kuntoutussuunnitelman ja Kelan kuntoutuspäätösten mukaisesti. Kotikäyntejä järjestetään tarvittaessa, jos niistä on maininta kuntoutuspäätöksessä. Käytössämme ovat Kelan hyväksymät liikkumis- ja toimintakykyä mittaavat testit ja mittarit. Säännöllisellä lisäkoulutuksella turvaamme ja kehitämme henkilöstön ammattitaitoa.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteutus perustuu Kelan  avoterapiastandardiin, joka on luettavissa Kelan nettisivuilta sekä hoitolaitoksessamme.

            jumppari

 

Fysioterapia
Fysioterapiassa tutkitaan ja hoidetaan tuki-ja liikuntaelimistön toimintahäiriöitä
Lue lisää
OMT-fysioterapia
Ortopedinen manuaalinen terapia on fysioterapian erikoisala
Lue lisää
Kelan vaikeavammaisten avofysioterapia
Kelan kuntoutus, jossa kuntoutujan etuudet maksaa Kela
Lue lisää
Terapeuttinen harjoittelu
Yksilöllisesti ohjattua harjoittelua
Lue lisää
Lomakkeet
Esitäytä seuraavat lomakkeet ja tuo mukanasi fysioterapiaan
Lue lisää